به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیاحترام آزادی ـ تماس ـ تذکر مهم

معرفی: در یک خانواده فرهنگی در اصفهان متولد شدم. ضمن تحصیل در دبیرستان ناصر خسرو تهران، جذب جنبش ملی شدن نفت به رهبری دکتر محمّد مصدّق گردیدم؛ از آن زمان در نبرد با استبداد و سیاهی مبارزه می کنم. دورهً دیپلم و دکترا و تخصص پزشکی را در آلمان گذرانده ام.
در سازمانهای جبهه ملی ایران در اروپا تا آغاز انقلاب، علیه رژیم استبدادی گذشته فعالیت کردم. در دوران انقلاب در بازسازی جبهه ملی ایران در اروپا با دوستانم همگام شدم. ده سال، با حقوق مساوی در هیاًت تحریریه، مسئولیت انتشار ایران آزاد، ارگان جبهه ملی ایران در اروپا به اینجانب محوّل گردید. اکنون نیز بعنوان سرباز کوچکی در جبهه ملی ایران، علیه استبداد دینی مبارزه می کنم.

پرویز داورپناه، مدیر وبلاگ احترام آزادی

parviz.davarpanah@gmx.de

تذکرمهم «احترام آزادی»
مطالب و مقالاتی که در «احترام آزادی» منتشر می شوند در جهت احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما به مفهوم تائید مضمون و محتوای آنها از سوی «احترام آزادی» نیست.