به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیاعلامیه درباره ی جنایات جدید اسرائیل در غزه

همه ی قدرت ها از ملت ناشی می شود (قانون اساسی مشروطه)

اعلامیه
سازمان های جبهه ملی ایران  در اروپا
درباره ی 

جنایات جدید اسرائیل در غزه

اسرائیل به یاغیگری بین المللی و تجاوزات مرگبار علیه مردم فلسطین ادامه می دهد. این کشور که بنیاد آن بر زورگویی و تعدی به دیگران گذاشته شده در برابر بی اعتنایی، بلکه همدستی قدرت های بزرگ جهان هر روز در رفتار شرم آور خود جری تر شده بطوری که با زیر پا گذاشتن همه ی قطعنامه های شورای امنیت و ادامه ی اشغال سراسر فلسطین و ایجاد موانع هر روز بزرگتری در راه مذاکرات صلح علناً می کوشد تا امر تشکیل دولت مستقل فلسطین را در خاکی که شایسته ی این کار باشد ممتنع سازد.

در تمام طول شصت و شش سالی که از اعلام تأسیس اسرائیل گذشته این کشور، با هر جنگ از پی جنگ دیگر، سرزمین های خود را، چه آنها را که متعلق به خود می داند و چه آنها را که عملأ تحت کنترل خود درآورده، پا به پای پیشرفت نیروهای راست و راست افراطی در انتخابات های انجام شده پس از قتل اسحاق رابین، گسترش داده است. گسترش هر روز بیشتر کولونی های اسرائیلی در کرانه ی باختری، بیرون راندن روزافزون سکنه ی بیت المقدس شرقی از خانه و کاشانه ی خود و محصور نگهداشتن کامل نوار غزه از طریق زمین و دریا، همراه با گسستگی خاک آن از کرانه ی باختری دیگر هیچ سرزمین یکپارچه ای برای فلسطین باقی نگذاشته است. باید کور بود و ندید که همه ی این تجاوزات حساب شده جز تاکتیک هایی در خدمت استراتژی گسترش خاک اسرائیل، تا پوشش  همه ی آنچه آرزوی خواستاران اسرائیل بزرگ است، و در نتیجه امحاءِ فلسطین، نمی باشد.
این بار جنگ علیه حماس پس از قتل سه نوجوان در کرانه باختری شروع شد، که هیچ دلیلی بر اینکه حماس در آن دست داشته ارائه نشده است. از همان آغاز، اسرائیل نه تنها با هجوم و تجاوز بیشرمانه به خانه و کاشانه ی همه ی مردم کرانه ی باختری به بهانه ی جستجوی سه جوان گمشده خواست نشان دهد که در این سرزمین حاکم اوست بلکه پس از پیدا شدن اجساد سه جوان و ادعای دستگیری قاتلان آنها، بدون اینکه جرم احتمالی آنان در محکمه ای ثابت شده و مجازاتی قانونی برایشان تعیین شده باشد اقدام به منفجر کردن خانه های آنان کرد؛ عملی که تنها از ارتش های فاتح عنان گسیخته سر می زند و جنایت جنگی محسوب می گردد. سپس نیز با دستگیری صدها تن از زندانیانی که سال گذشته آزاد کرده بود، امتناع از پرداخت حقوق کارگران غزه ای، تحریکات غیر قانونی خود برای به دست آوردن بهانه ی حمله ی جدید را ادامه داد.
در این مقطع یکی از مهم ترین انگیزه های اسرائیل مخالفت با تشکیل حکومت اتحاد ملی محمود عباس و حماس بود، بخصوص با توجه به اینکه آمریکا و اروپا از این ائتلاف شدیداً استقبال کرده بودند، زیرا با پیوستن حماس به تشکیلات خودمختار فلسطین گام بزرگی به سوی مسئول ساختن این سازمان و تبعیت آن از سیاست دولت فلسطین برداشته شده بود. اما با حملات جدید به غزه، آن هم با شدت و خشونتی مرگبار، اسرائیل به وضوح نشان داد که از وجود یک دولت مسئول که نماینده ی همه ی فلسطین باشد بیشتر بیم دارد تا از درگیری با یک سازمان مسلح اما ضعیف.
برخلاف همه ی دولت هایی که فشار قوانین و تعهدات بین المللی رفتار آنها را به میزان زیادی تعدیل می کند، تا کنون هیچ عاملی جز زور عریان در تعدیل رفتار اسرائیل کمترین تأثیری نداشته است. به همین جهت اکثر ناظران جهان بر این باورند که ستم درازمدت و مداوم اسرائیل به مردم فلسطین و جنگ های مرگبار آن علیه این ملت که در منطقه به شکل زخم خونینی درآمده، با تخم کینه و نفرتی که در میان اعراب و مسلمانان پاشیده، مهمترین عامل پیدایش انواع و اقسام سازمان های تروریستی است که در دهه های اخیر در اکثر کشورهای مسلمان بوجود آمده اند. اما رهبران اسرائیل با اینکه همواره از این راه و روش ها نتیجه ی وارونه گرفته اند این استراتژی را همچنان با لجاجت دنبال می کنند. گویی آنان برای دیدن این همه واقعیت آشکار به بدترین نوع کوری دچاراند
بهانه های اسرائیل برای حمله به غزه نسبت دادن تروریسم به حماس و ایدئولوژی اسلامگرای آن است. حال آنکه هرعیبی که بر حماس گرفته شود، اولاً همان عیب پیش از حماس بر دولت دینی و تروریست اسرائیل به در درجات بالاتری بر خود رهبران افراطی آن وارد است، چه اگر استفاده از سلاح های پیشرفته علیه غیرنظامیان تروریسم است، اسرائیل امروز بزرگترین سازمان تروریست جهان است. افرون بر این، ادعای خلع سلاح حماس ادعایی پوچ است چه در هر حال سلاح اصلی این سازمان، یا هر سازمان دیگری به جای آن، خشم و کینه ی مردم مجروح و مظلوم فلسطین است و تا علل این مظلومیت و خشم مرتفع نشود حماس، یا سازمان دیگری، از آن سلاحی خطرناک برای اسرائیل خواهد ساخت.
رهبران اسرائیل که امروز اکثریت آنان یا خواستار اسرائیل بزرگ اند یا دست کم  هوادار گسترش خاک خود تا جایی که از فلسطین جز شبحی باقی نماند، اگر قرار است که روزی در برابر سرسختی واقعیت بر سر عقل بیایند و به زورگویی و کشتار پایان دهند ـ روزی که علی رغم اراده ی همه سرانجام خواهد رسید ـ چرا از هم اکنون، مانند اقلیت اسرائیلی متعادل و اهل تعقل بیشتری که آنان را به این راه فرا می خواند، و نشان می دهد که مردم اسرائیل همگی دچار کوری مطلق نشده اند ـ گام به این راه نگذارند، تا آنچه باید بشود بدون خونریزی کمتر و بدنامی اندک تری بشود و ادامه ی فجایع کنونی همچون لکه ی ننگی ابدی بر دامن اسرائیل باقی نماند.

ما ملیون ایران بر اساس ارزش ها و باورهای خود با هیچ قوم و آیینی دشمن نیستیم؛ اما درست به همین دلیل بر آنیم که بدون احقاق حق مظلومان، از هر قوم و ملتی که باشند، هرگز صلح برقرار نخواهد شد.
ما به نام بشر دوستی، به نام دفاع از حق آزاد زیستن ملت های جهان و به نام دفاع از قوانین و میثاق های بین المللی که همه ی آنها بطور منظم مورد دستبرد اسرائیل قرار می گیرد حملات امروز و دیروز اسرائیل به مردم بیگناه غزه را، همآوا با بشریت زنده و بیدار شدیداً محکوم می کنیم.

سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا
    ۹ مرداد ماه ۱۳۹۳ برابر ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۴