به گزارش خبرگزاری رسمی امارات، خانم القبیسی در جریان سخنرانی‌اش در جلسه مشترک با اعضای پارلمان امارات و اروپا در بروکسل پایتخت بلژیک گفت:‌«باید بر تهران برای پایان دادن به اشغال جزایر از راه‌های مسالمت آمیز و