گزارش ها بیانگر شلیک ماموران به سوی تظاهرکنندگان و کشته و زخمی شدن تعدادی از آنهاست.