قوه قانونگذاری جمهوری اسلامی در سال ۹۹ ترکیب جدیدی را تجربه کرد. اصولگرایان تندرو با سرداران متحد خویش در انتخاباتی که کمترین میزان رای دهنده را داشت گرد محمد باقر قالیباف، شهردار پیشین تهران جمع شده‌اند و می‌کوشند تا از آن به عنوان سکویی برای انتخابات ریاست جمهوری استفاده کنند. اما این مجلس در سالی که گذشت چه کارنامه‌ای از خود برجای گذاشته، چه طرح‌هایی ارائه داده، چه قوانینی را تصویب کرده، در حوزه نظارتی چه اقداماتی داشته و در مجموع با چه چالش‌هایی روبرو شده است؟