زیتون ـ یلدا امیری: روز جمعه ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ خیابان‌ها آرام بود. جمعیتی که به مدت ۶ روز، از ۲۳ تا ۲۸ خرداد در خیابان‌ها به نتیجه انتخابات اعتراض کردنده بودند، روز بیست و نهم پای تلویزیون نشستند تا خطبه‌های نماز جمعه آیت‌الله خامنه‌ای را ببینند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان و بسیاری از چهره‌های مطرح سیاسی سخن از تقلب در انتخابات گفته بودند و خواستار ابطال آن بودند. بسیاری از مردمی که در تظاهرات میلیونی شرکت کرده بودند، منتظر واکنش رهبر جمهوری اسلامی بودند.