به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، آبان ۲۹، ۱۴۰۲

توماج صالحی با قید وثیقه از زندان اصفهان آزاد شد

 

وکیل توماج صالحی با تایید آزادی موکلش در گفت‌وگو با «شبکه شرق» گفت: «در پی فرجام‌خواهی صورت گرفته در پرونده توماج صالحی، این پرونده در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت، نظر به طرح ایرادات متعدد به دادنامه اولیه، برخی از این ایرادات مورد پذیرش دیوانعالی کشور قرار گرفت و پس از نقض حکم، این پرونده به شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان مسترد شد.»

او افزود: «دیوانعالی کشور همچنین توماج صالحی را مشمول بخشنامه عفو اعلامی دانست و اعلام کرد که او نیز می‌تواند از عفو اعلامی استفاده کند.»

وکیل توماج صالحی اضافه کرد «اگرچه توماج شامل بخشنامه عفو اعلامی است و باید بدون وثیقه پرونده مختومه می‌شد، اما با توجه به اینکه ایراداتی که از سوی شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور وارد دانسته شده، باید رفع شود، شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، تشخیص داد که فعلا قرار تامین توماج صالحی را به وثیقه تبدیل کند.»

او همچنین به شکنجه و بدرفتاری که صالحی در زندان متحمل شده بود اشاره کرد و گفت: «فراموش نخواهیم کرد که او بی‌گناه بازداشت شد و حدود ۱۰ ماه در سلول انفرادی شکنجه شد. جراحات او تحت درمان پزشکی قرار نگرفت. علاوه بر این، آزادی او نباید باعث شود همه زندانیان بی گناه دیگر را فراموش کنیم. آزادی توماج صالحی، روز جشن گرفتن نیست، بلکه یادآور همه کسانی است که بی‌دلیل زندانی و کشته شدند.»