به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، آذر ۱۰، ۱۳۹۲

هوتن دولتى، عضو جبهه ملی ایران، زندانى سیاسى محبوس در بند ٣۵٠ در اعتصاب غذا بسر می برد


هوتن دولتى را آزاد کنید 
هوتن دولتى، عضو جبهه ملی ایران و زندانى سیاسى محبوس در بند ٣۵٠ از روز پنج شنبه هفتم آذر اعلام اعتصاب غذا کرده است.
به گزارش خبرنگار کلمه، هوتن دولتى مسئول سازمان دانش جویان و دانش آموختگان جبهه ملى ایران که از بیمارى هاى متعدد جسمى رنج مى برد در اعتراض به عدم رسیدگى مسئولان زندان و دادستانى تهران به وضعیت درمانى اش از روز پنج شنبه هفتم آذرماه اقدام به اعتصاب غذاى اعتراضى و نامحدود کرده است.


هوتن دولتى که از ٨ ماه پیش در زندان اوین محبوس است از بیمارى قلبى (مشکل دریچه میترال، ضربان بالا و افت فشارخون) رنج مى برد و پزشکان متخصص وضع قلبى وى را حساس و خطرناک توصیف کرده اند. این زندانى سیاسى همچنین دچار عرضه دیسک کمر و مشکل حرکتى در زانوى راست خود است.
این عضو زندانى جبهه ملى ایران درپى بى توجهى مسئولان اعلام کرده است که با هزینه شخصى مداوا شود اما با این حال مسئولان ذى ربط در دادستانى و بهدارى زندان اوین از اقدام درمانى براى این زندانى سیاسى خوددارى مى کنند.
هوتن دولتى که از هموطنان اهل سنت است، ٢۶ اسفند ٩١ توسط وزارت اطلاعات بازداشت و به بند ٢٠٩ منتقل شد، وى که از اواخر فروردین سال جارى در بند ٣۵٠ اوین محبوس است با اتهام عضویت در جبهه ملى، تبلیغ علیه نظام و ساخت مستند براى شبکه تلویزیونى ایران فردا در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب به ریاست قاضى مقیسه ابتدا به سه سال حبس تعزیرى محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ١/۵ سال حبس تعزیرى و ١/۵ سال حبس تعلیقى و نیز ۵ سال محرومیت از فعالیت در فضاى مجازى و عضویت در احزاب سیاسى تغییر کرد.
هفته گذشته نیز محمدحسن یوسف پور سیفى دیگر زندانى سیاسى بند ٣۵٠ به همین دلیل اعلام اعتصاب غذا کرده بود.

در این زمینه:

مهندس هوتن دولتی را فوراً آزاد کنید