به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، آذر ۱۰، ۱۳۹۲

انتقال آب زاینده‌رود برابر است با مرگ زاینده رود

تجمع مردم در استان چهارمحال و بختیاری 
در یک زنجیره انسانی که از صبح جمعه در کنار زاینده رود و در کنار پل تاریخی زمانخان شکل گرفت، نزدیک به پنج

 هزار نفر از مردم این استان با شکل دهی زنجیره انسانی و پیاده روی عمومی و حمل پارچه نوشته هایی ، خواستار بررسی

علمی و دقیق مضرات انتقال آب زاینده رود شدند.در این پیاده روی عمومی و زنجیره انسانی ،گروه های مختلف دانشگاهی ،سیاسی ،دانشجویی ، هنری ، فرهنگی ، دانش 

آموزی ، کارگری ، زیست محیطی، ورزشکاران، کشاورزان و بانوان با سر دادن شعار ، خواستار توقف انتقال تونل گلاب 

در محدوده زاینده رود شدند.

این عده از مردم استان از رییس جمهوری اسلامی ایران و وزارت نیرو خواستند در این زمینه پیگیر درخواست آنان باشند.
رییس مجمع نمایندگان چهارمحال و بختیاری در مجلس شورای اسلامی در این پیاده روی و زنجیره انسانی گفت: 

نمایندگان این استان در زمان رای اعتماد دولت یازدهم از وزیر نیرو با قاطعیت حمایت کردند.

مجید جلیل سر قلعه افزود: حالا نوبت وزیر نیرو است تا از مردم این استان دفاع کند و از احداث تونل گلاب که باعث 

تخریب حیات زاینده رود می شود جلوگیری شود.

خبرگزاری ایرنا