به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، شهریور ۰۵، ۱۴۰۲

«روسریتو» ترانه ی جدید مهدی یراحی در آستانه ی خیزش ژینا منتشر شد


  «روسریتو» ترانه ی جدید مهدی یراحی