به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، اسفند ۰۲، ۱۳۸۹

  حضور نوجوانان ۱۵-۱۶ ساله در ميان نيروهای پليس
در تجمع ۱ اسفند ۱٣٨۹

عکس از آرشیو احترام آزادی: کودکان باتوم به دست در حال خوردن بستنی در روز ۲۲ بهمن  ۱٣٨٨
يک شاهد عينی به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت که تعداد نيروهای پليس و لباس شخصی ها در تجمع اول اسفند مردم تهران به مراتب از تجمع ۲۵ بهمن بيشتر بود. وی گفت که در برخی ميدان ها تعداد زيادی نيروی پليس به صورت آماده باش ديده می شدند. او همچنين به کمپين گفت: « پسربچه های ۱۵-۱۶ ساله را به يک باتوم و جليقه مجهز کرده بودند و کنار خيابان به صف کرده بودند. تا وقتی مردم آمدند انها را کتک بزنند.» حضور افراد زير هجده سال در ميان نيروهای پليس که برخی نيز جثه های کوچکی داشته اند توسط دو شاهد عينی مستقل ديگر نيز تاييد شده است. خبرگزاری های نزديک به دولت نيز خبر دستگيری فائزه هاشمی دختر اکبر هاشمی رفسنجانی را تاييد کردند. وی پس از چند ساعت بازداشت آزاد شد.
وی به کمپين همچنين گفت که در مسير عباس آباد تا ميدان ونک خشونت مشاهده نکرده است و مردم به سمت صداو سيما حرکت می کردند. همچنين يک شاهد عينی ديگر به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت که ماموران پليس مجتمع مسکونی- تجاری اسکان واقع در ابتدای خيابان ميرداماد تقاطع خيابان ولی عصر را بسته اند و افرادی که داخل ان هستند راهی به خارج ندارند. به گفته شاهد عينی ياد شده برخی از تجمع کنندگان و کسانی که در جريان تجمعات کوچک شعار می دادند وارد طبقات اين مجتمع تجاری شده بودند. اما مشخص نيست که که برای جلوگيری از حضور مردم اين مجمتع بسته شده يا برای به دام انداختن تظاهر کنندگان.
همچنين يک شاهد عينی ديگر به کمپين گفت:« که طی ساعت های منتهی به غروب بر جمعيت تظاهرکنندگان دايم اضافه می شد و نيروهای امنيتی از سلاح های گرم و گاز آشک آور برای متفرق کردن جمعيت استفاده کرده اند.»