به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، مرداد ۱۳، ۱۳۹۱

میدان نقش جهان اصفهان گرفتار مترو
روز شنبه، چهاردهم مرداد، یک گروه از کارشناسان یونسکو به اصفهان می روند تا پرونده عبور متروی شهری در حریم میدان نقش جهان را بررسی کنند.
پیش از این یونسکو هشدار داده بود چنانچه ساخت و ساز خط دو متروی اصفهان در حریم میدان نقش جهان متوقف نشود، این نخستین سامانه فرهنگی به ثبت جهانی رسیده ایران از فهرست این سازمان جهانی حذف خواهد شد.
در آستانه سفر کارشناسان یونسکو، رئیس شورای شهر اصفهان در گفتگو با رسانه ها گفته بود، نهاد یونسکو عدم خسارت خط دو متروی اصفهان بر میدان نقش جهان را تایید کرده بود.
اما مسعود علویان صدر، معاونت سازمان میراث فرهنگی ایران، با رد این ادعای شورای شهر اصفهان می گوید: عبور خط مترو در حریم میدان نقش جهان اصفهان باعث شده که کارشناسان یونسکو این خط مترو را تهدیدی جدی برای میدان نقش جهان بدانند و ممکن است این اثر از فهرست ثبت جهانی یونسکو حذف شود.
دوستداران میراث فرهنگی اصفهان می گویند بهترین راهکار حفاظت از ثبت جهانی میدان نقش جهان این است که مسئولان شهری خط مترو را از مسیر دیگری انتقال دهند؛ زیرا یونسکو هنوز پرونده برج جهان نما را باز نگه داشته و امکان دارد کارشناسان یونسکو در سفر روز شنبه خود، بار دیگر مشکل برج جهان نما را طرح کرده و میدان نقش جهان را از فهرست ثبت جهانی حذف کنند.
منبع: صدای آمریکا