به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، دی ۱۰، ۱۴۰۲

ویدئویی باورنکردنی از نحوه نابودی تونل های حماس در غزه

 نابودی تونل های حماس در غزه

برگرفته از خبرنامه گویا