به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، آذر ۲۵، ۱۴۰۲

واکنش مژگان شجریان به حاشیه های سفر نروژ و اجرا در مراسم

 «از بت پرستی بیزارم»

ms.jpgمژگان شجریان در اینستاگرام نوشت: سخنی با تو که من را نمیشناسی و به هر بهانه‌ای با قضاوت های خصمانه‌ات در پی تخریبی، پس من و عقیده ام را بهتر بشناس

اگر با تو سخن از خود و عقایدم دارم نه برای خودنمایی و یا توجیه خودم است، بلکه برای توجیه توست که خواسته یا ناخواسته، شناخته یا نشناخته مرا قضاوت میکنی.

شاید تا به امروز از عقایدم درین راه به دلیل جهت ندادن به کارهای مردمیم سخنی نگفتم ولی امروز این مهم برای روشنگری قدم هایم درین مسیر لازمست.

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg