به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، آذر ۱۱، ۱۴۰۲

فلسطینیان آزادشده می‌گویند در زندان‌های اسرائیل کتک خورده‌اند

 

محمد نزال می‌گوید زندانبان‌های اسرائیلی او را کتک زده‌اند

 لوسی ویلیامسون بی‌بی‌سی - جنین، کرانه غربی

فلسطینی‌هایی که از زندان‌های اسرائیل آزاد شده‌اند می‌گویند در هفته‌های بعد از حملات ۷ اکتبر حماس به اسرائیل، زندانبان‌ها آنها را کتک زده‌اند و هدف مجازات گروهی قرار داده‌اند.


این زندانی‌ها می‌گویند آنها را با چوب زده‌اند، سگ‌ها را با پوزه‌بند به جانشان انداخته‌اند و لباس و غذا و پتوهای آنها را با خود برده‌اند.


یک زن زندانی گفته است که به تجاوز تهدید شده، و زندانبان‌ها دو بار داخل سلول‌ها گاز اشک‌آور زده‌اند.


بی‌بی‌سی در مجموع با شش نفر صحبت کرده که همه آنها گفته‌اند قبل از آزاد شدن هدف ضرب و جرح قرار گرفته‌اند.


«انجمن زندانیان فلسطینی» می‌گوید گزارش شده است که بعضی از زندانبان‌ها روی زندانیانی که دست‌بند داشتند، ادرار کرده‌اند. آنها می‌گویند شش فلسطینی در هفت هفته اخیر در زندان‌های اسرائیل درگذشته‌اند.