به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، خرداد ۰۵، ۱۴۰۲

فلج شدن فیروز نادری، دانشمند ایرانی ناسا، و پایکوبی شرم آور ارزشی ها!!!


فلج شدن فیروز نادری، دانشمند ایرانی ناسا