به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، تیر ۱۰، ۱۳۸۹

"واقعا هوا بس ناجوانمردانه سرد است"


       تراژدی
نهصد هزار كودك متاهل در كشور

ايلنا : يك فعال حقوق كودك گفت: متاسفانه براساس آمارهاي رسمي بيش از 900 هزار كودك متاهل در كشور وجود دارد كه 85 درصد آنها دختر هستند.
به گزارش ایلنا محمد بنيازاده با اعلام اينكه در مورد همسران كودك يا كودك همسرها آمارهاي گوناگوني وجود دارد تا كيد كرد: منابع رسمي حكايت از وجود 900 تا 950 هزار كودك همسر در كشور دارد اين در حالي است كه چنين اتفاقاتي در حوزه كودكان برخلاف كنوانسيون بين‌الملل حقوق كودك است.
او با بيان اينكه آمارهاي غير رسمي به واقعيتهاي ديگري در اين حوزه اشاره دارد، ادامه داد: قانون از يك سو كودك را زير 11 سال مي‌داند و آن را در فرايند انتخابات، فاقد توانايي تفكر، ‌تعقل و تصميم گيري براي انتخاب كانديدا مي‌داند اما سن ازدواج در كشور از سنين 9 تا 13 سالگي تعريف مي‌شود.
به گفته بنيازاده متاسفانه دختران كم سن و سال و متاهل دركشور به جاي كودكي كردن، نشاط، ورزش و تحصيل بايد در موقعيت يك همسر و شريك جنسي ايفاي نقش كرده و تمام مسووليت‌هاي خطير همچون خانه داري را عهده دار شود در حالي كه تجربه بارداري و زايمان‌هاي پرخطر كه در اين سن بركودكان تحميل مي‌شود، عوارض و خطرات زيادي براي آنها و حتي فرزندانشان دارد.
وبسایت دانشگاه آزاد هک شد
متن و عکس الحاقی هکر ها در وبسایت دانشگاه آزاد:

مرگ بر کسي که اموال مردم رو مال خودش بدونه
مرگ بر کسي که با خون مردم دردمند چاق شده
مرگ بر انگليس نشينان، مرگ بر کسي که خودش اينجا دانشگاه داره ولي همه طايفش انگليس تحصيل کردن و ميکنن
مرگ بر کسي که اون موقع که پدران ما جلوي توپ و تانک بودن پسراش اروپا درس ميخوندن.
مرگ بر امپراتوري دانشگاه آزاد و هم دستان فتنه گرش
     فاجعه اعتیاد
اين فاجعه خانمانسوز در اين رژيم پايان نخواهد يافت

زیر آسمان سحر