به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، تیر ۱۹، ۱۳۸۹

واکنش جهانی نسبت به
 سنگسار خانم سکینه محمدی آشتیانی در ایران

همزمان با نگرانی های فزاینده بین المللی که پیرامون اجرای قریب الوقوع حکم سنگسار سکینه آشتیانی محمدی پدید آمده است، چهره های سرشناس و رسانه های ملی کانادا برای توقف این حکم کارزار جدی را آغاز کرده اند.در پاریس ، "برنارد کوشنر" وزیر امور خارجه فرانسه امروز اظهارداشت که از شنیدن خبر اعدام "سکینه محمدی آشتیانی" بسیارخشمگین شده است. وزیرامورخارجه فرانسه گفت " رفتاری که با این زن صورت می گیرد وجدان کل بشریت راجریحه دار می کند". وافزود من از مسئولین ایرانی می خواهم تا صداهای برخاسته از داخل و خارج ایران را بشنوند تا حس بشری پیروزشود.

سکینه آشتیانی محمدی زن ٤٣ ایرانی و مادر دو فرزند در ماه مه سال ٢٠٠٦ به زنای محسنه متهم و پس از تحمل ٩٩ ضربه شلاق، به مرگ با سنگسار محکوم شد.
روزنامه کانادایی گلوب اند میل روز جمعه ( ٩ ژوییه ) از کارزار هدر رایزمن، یکی از سرشناس ترین و با نفوذ ترین زنان آمریکای شمالی برای توقف حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی خبر داده است.
روزنامه تایمز روز جمعه گزارش داد که سفارت ایران در لندن در بیانیه ای گفته است : " بر اساس اطلاعات رسیده از مقامات قضایی مسئول در ایران، سکینه محمدی آشتیانی سنگسار نخواهد شد."
اما بگفته این روزنامه بیانیه سفارت ایران تصریح نمیکند که آیا سکینه محمدی از مجازات اعدام رهایی یافته و یا اینکه بعوض سنگسار شدن، بدار آویخته خواهد شد.
ودر تهران "محمد مصطفوی" وکیل دعاوی محکوم گفت در حال حاضر هیچ مدرکی دال برلغو حکم سنگسارموکل خود در اختیارندارد. وی گفت خانم محمدی هنوز در زندان رد انتظار تصمیم دستگاه قضائی جمهوری اسلامی است و در این مورد اطلاعی به من داده نشده است.

مبادله جاسوس بین آمریکا و روسیه

دولت های آمریکا و روسیه دریک اقدام کم سابقه بامداد امروزمتهمین به جاسوسی برای کشورمقابل را مبادله کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این معامله سیاسی دیپلماتیک که ازهنگام پایان جنگ سرد میان دو بلوک بیسابقه بوده است ، ده جاسوس روسی فعال درآمریکا درمقابل چهارشهروند روسیه که متهم به جاسوسی برای غرب بودند مبادله شدند. این تبادل امنیتی – دیپلماتیک در فرودگاه وین پایتخت اطریش صورت گرفته است.یک هواپیمای آمریکایی حامل ۱۰ مامور روسی اخراج شده در کنار یک هواپیمای روسی حامل چهار روس، که به جاسوسی برای آمریکا متهم بودند، توقف کرد. دقایقی بعد، ۱۴ نفر مبادله شدند و هواپیماها بسوی مقاصد نامعلومی به پرواز در آمدند.
ماموران روسی شامگاه پنجشنبه پس از آن که جرم خود را در تبانی برای کار بعنوان ماموران خارجی ثبت نشده در آمریکا پذیرفتند، از آمریکا اخراج شدند. دمیتری مدودف رییس جمهوری روسیه چهار مرد روس را پیش از آنکه به وین فرستاده شوند، بخشید. دست کم یکی از چهار زندانی روس گفت او بی گناه است.
وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه ای گفت از طولانی شدن بازداشت ۱۰ جاسوس روسیه در آمریکا، منافع امنیتی عمده ای بدست نمی آمد. آمریکا همچنین گفت از این فرصت برای تامین آزادی چهار مرد که محکومیت های طولانی زندان را می گذراندند و برخی بیمار بودند، استفاده کرد.
از جمله شرایط آزادی ۱۰ مامور روسی این بود که هرگز نباید به آمریکا باز گردند.