به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، تیر ۱۵، ۱۳۸۹


          عفو بين الملل:
 محمدرضا حدادی را اعدام نکنید 
 سازمان عفو بين الملل در سندی که روز گذشته منتشر کرد، با اشاره به اعدام قريب الوقوع محمدرضا حدادی، نوجوانی که پيش از رسيدن به سن قانونی مرتکب قتل شده است، با يادآوری اينکه ايران يکی از شرکای ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، و کنوانسيون حقوق کودک می باشد، از همگان خواست تا با ارسال نامه به مقامات جمهوری اسلامی، خواستار توقف فوری حکم اعدام محمدرضا حدادی و تخفيف و تنزل حکم محکوميت وی گردند.
حکم اعدام محمدرضا حدادی قرار است روز چهارشنبه شانزدهم تيرماه، در زندان عادل آباد شهر شيراز اجرا شود. وی به علت جرمی که در زمان ارتکاب آن زير هجده سال سن داشته به مرگ محکوم شده است.
محمد مصطفايی وکيل مدافع محمد رضا حدادی روز گذشته، ۱۴ تيرماه در اين باره گفت که هيچگونه اطلاع رسمی از اجرای اين حکم ندارد و حدادی روز چهارشنبه اعدام نخواهد شد. با اين حال وی معتقد است که خطر اعدام موکلش در آينده بسيار نزديک وجود دارد. نوجوانان بزهکار پيش از اين نيز بدون اطلاع قبلی وکلای مدافع شان اعدام شده اند. اگر چه بر اساس قوانين جمهوری اسلامی، ۴۸ ساعت قبل از اجرای حکم می‌بايست مراتب اجرا به وکيل محکوم ابلاغ شود.
سازمان عفو بين الملل در پايان اين سند از همگان تقاضا کرد با ارسال فوری نامه به دفاتر رهبر جمهوری اسلامی، روسای قوه قضائيه و شورای عالی حقوق بشر جمهوری اسلامی و نمايندگی های جمهوری اسلامی در خارج از ايران، خواستار توقف فوری حکم اعدام محمدرضا حدادی و تخفيف در مجازات مرگ او شوند و به مقامات جمهوری اسلامی يادآوری کنند که ايران يکی از شرکای ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، و کنوانسيون حقوق کودک می باشد، که استفاده از مجازات اعدام را بر عليه مجرمانی که در هنگام ارتکاب جرم زير ۱۸ سال بوده اند را منع کرده است.