به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، تیر ۲۵، ۱۳۸۹

بيانيه هيلاری کلينتون وزير امور خارجه آمريکا
 در مورد بمبگذاری در استان سيستان و بلوچستان ايران

صدای آمريکا : من به شديدترين وجه ممکن حملات تروريستی امروز، پنجشنبه را، به يک مسجد در استان سيستان و بلوچستان ايران که جندالله مسؤليت آن را به عهده گرفته است، محکوم می کنم. آمريکا همدردی خود را با خانواده ها و عزيزان مجروحين و کشته شدگان اين فاجعه، اعلام می دارد. ما همچنين خواستار آن هستيم که عاملين اين حملات دهشتناک برای اعمال خود در دادگاهی که منطبق با اصول عدالت جهانی باشد، محاکمه شوند.
آمريکا هر گونه عمل تروريستی و خشونت فرقه ای را محکوم می کند و در هرجا که چنين وقايعی روی دهد در کنار قربانيان اين اعمال شنيع می ايستد. اين حمله و حملات مشابه اخير در اوگاندا، پاکستان، افغانستان، عراق و الجزاير تأکيد دوباره ای است بر الزام به اقدام جامعه بين المللی برای مبارزه با تشکيلات تروريستی که زندگی شهروندان بی گناه را در سرتاسر جهان، مورد تهديد قرار می دهند.