به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، تیر ۱۶، ۱۳۸۹

تعطیلی در بازار بزرگ تهران و عقب نشینی دولت
روز سه‌شنبه ۱۵ تیرماه ۱۳۸۹ بازار بزرگ تهران شاهد تعطیلی و بسته شدن بسیاری از واحد‌های صنفی بود.

به گزارش ایسنا‌، اکثر واحدهای صنفی از جمله صنف طلافروش، سراج، نساج و پارچه فروش در اعتراض به عدم توافق سازمان امور مالياتي و اصناف در زمينه ماليات عملكرد سال ‌٨٨، واحدهاي صنفي خود را بستند.
به گفته رييس اتحاديه كشوري لوازم خانگي : " بسياري از مغازه‌ها به دليل ناتواني از پرداخت اجاره‌هاي خود به تعطيلي روي آورده‌اند و مرجوعي دارند با اين حال سازمان امور مالياتي بدون كمترين توجه به اين مساله زبان زور را به كار گرفته و اصناف را تحت فشار قرار داده است. "
عقب نشینی دولت درپی اعتراض بازاریان
به گزارش ‌آفتاب مسئولان وزارتخانه بازرگانی و اقصاد و همچنین اصناف در یک جلسه مشترک در روز سه‌شنبه به توافق رسیده و بر مبنای آن، افزایش ۷۰ درصدی مالیات اصناف منتفی اعلام شده است.
بر اساس این گزارش محمد علی ضیغمی‌‌، معاون وزیر بازرگانی گفت : " افزایش ۷۰ درصدی مالیات اصناف منتفی شده و تنها یک اشتباه در انتقال مطلب و برداشت از قانون بودجه بوده است."
ورزش دسته جمعی زنان در شهر
شرکت زنان در ورزش حرفه‌ای به تدریج در حال افزایش است. از نظر شرعي ورزش بانوان يك امر مباحي است (اصل بر مباح بودن ورزش است مگر در موارد جزئي) يعني اگر زن اقدام به ورزش كرد از نظر شرعي كار حرام يا مكروهي انجام نداده است و از طرفي كار واجب يا مستحبي هم انجام نداده است.