به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، آبان ۲۱، ۱۳۸۹

     رحيم‌ مشايي 
 جدیدترین اظهارات پرچمدار مکتب ایرانی!!
 بوسيدن پرچم شكر است
«ايران را بايد دوست بداريم، به هزار و يك دليل
براي آن‌كه جان، سر، تن و جوارح ما از عشق به ايران سيراب شود»
پارسینه: پنجمين دوره‌ي طرح ملي «ايران مرز پرگهر» صبح امروز (سه‌شنبه، 18 آبان‌ماه) در پژوهشكده‌ي فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهي با حضور اسفنديار رحيم‌مشايي ــ رييس دفتر رييس‌جمهور ــ‌ و جمعي از دانشجويان پايان يافت.
رحيم‌مشايي به عنوان طرح «ايران مرز پرگهر» اشاره كرد و افزود: اگر به اين عنوان اعتقاد داريم، بايد شاكر باشيم. اگر علم و معرفت به وطن وجود داشته باشد، ديني كه به وطن داريم، احترام ما را به پرچم وامي‌دارد.
در اين حالت، بوسيدن پرچم هم شكر است. تعظيم پرچم، تعظيم نعمت‌هاي الهي و تعظيم انسان است كه در واقع، براي خدا تعظيم كرده‌ايم.
ريس دفتر رييس‌جمهور ادامه داد: ما تكليف داريم كه وطن خود را دوست داشته باشيم. عشق به ايران، علامت است براي داشتن آن شرط لازم است. براي دوست داشتن محتاج معرفتيم. ادعاي محبتي كه منشأ معرفت نداشته باشد، دروغ است. اين محبت اتفاق نمي‌افتد و محبت بدون معرفت وهم است كه خطر دارد.
رحيم‌مشايي تأكيد كرد: ايران را بايد دوست بداريم، به هزار و يك دليل. براي آن‌كه جان، سر، تن و جوارح ما از عشق به ايران سيراب شود. راهي نداريم جز آن‌كه ايران را بشناسيم. شناخت همه‌ي زيبايي‌ها، خاطرات تلخ و شيرين، ميراث آن علم، جغرافيا، ادب، تاريخ و مردم اين سرزمين عين دين است.