به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، آذر ۰۷، ۱۳۸۹

حاج‌خانوم بفرمایند!
نمايندگان باز هم به حسن كامران نماينده اصفهان كه اغلب نوبت صحبتش را به نيره اخوان همسرش واگذار مي‌كند. كنايه زدند. به گزارش خبرآنلاين كامران باز هم نوبت صحبتش درباره اصلاح لايحه برنامه پنجم را به وي داد كه جهانبخش محبي‎نيا به شوخي خطاب به كامران گفت: باز هم حاج خانوم صحبت كنند؟ با اشاره سر كامران به نشانه تاييد، محبي‏نيا از تريبون علني مجلس گفت: پس حاج خانوم بفرمايند. نيره اخوان هم براي ابراز ناخرسندي از اين شوخي‎ها، خطاب به محبي‌نيا گفت: حاج خانوم اسم دارد. به‌‎رغم روشن بودن تريبون اين نماينده اصفهان، او آنقدر سكوت كرد كه محبي‎نيا اسمش را قرائت كند. محبي‎نيا هم نهايتاً گفت: حاج خانوم اخوان بفرمايند.به اين ترتيب او شروع به تشريح پيشنهادش كرد كه در نهايت هم راي نياورد.