به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، آذر ۰۷، ۱۳۸۹

ملکه بریتانیا در بزرگترین مسجد اسلامی (ابوظبی)
ملکه بریتانیا برای اولین بار در ۳۰ سال گذشته به امارات متحده عربی سفر کرده است. او از مسجد جامع ابوظبی که یکی از بزرگترین مساجد در کشورهای اسلامی است دیدار کرد؛ مسجدی که ظرفیت ۴۰ هزار نفر را دارد و بزرگترین فرش جهان، بافته شده توسط قالیبافان ایران، در آنجا پهن است.