به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، آبان ۱۷، ۱۳۸۹

نسرین ستوده را آزاد کنید
ویدئو گزارش «نسرین ستوده: یک هفته پس از آغاز اعتصاب غذای خشک»، مصاحبه با برخی از اعضای خانواده نسرین ستوده است در مورد وضعیت نگران کننده وی پس از اعتصاب غذای خشک.