به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، آبان ۲۵، ۱۳۸۹

حمله قهرآمیز ماموران نیروی انتظامی
 و لباس شخصی به دراویش گنابادی در بابل
عصر روز دوشنبه 24 آبانماه ،ماموران امنیتی از ورود آقای سید احمد شریعت از مشایخ سلسله نعمت اللهی گنابادی ،که از مشهد عازم تهران بود ند و به دعوت دراویش شهرستان بابل قصد اقامه نماز در مجلس درویشی این شهرستان را داشتند ، ممانعت کردند.
به گزارش سایت مجذوبان نور، مقارن با این حرکت غیر قانونی ، قریب به 30 نفراز نیروهای انتظامی ، لباس شخصی و بسیجی بدون مجوزقضایی و با رفتاری تهدید آمیز به منزل سید محمد رضا سجادی از دراویش گنابادی ساکن در روستای امیر کلا بابل حمله کرده و آنجا را مورد تفتیش قرار دادند.
پس از هجوم به منزل سجادی که در آن لحظه تنها همسر وی در آنجا حاضر بوده است این افراد با جمعی دیگر به بابل عزیمت کرده و با رفتاری خشونت بار به محل برگزاری مجالس درویشی در شهرستان بابل حمله بردند .
این نیروها در زمان تنظیم این خبر دراویش را که برای اقامه نماز جماعت در منزل خانم سبک سیر مجلس دار شهرستان بابل گرد آمده بودند، با فحاشی و ارعاب از این مکان بیرون کرده و مشغول فیلمبرداری و بازجویی غیر قانونی از دراویش حاضر در این محل هستند.