به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، آبان ۲۱، ۱۳۸۹

محکوميت محمد مصطفايی به شش سال حبس و تبعيد به ايذه
محمد مصطفايی وکيل پايه يک دادگستری و فعال حقوق بشر که پرونده بسياری از نوجوانان بزهکار محکوم به اعدام و هم چنين سکينه محمدی را برعهده داشت از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به رياست قاضی مقيسه به شش سال حبس تعزيری محکوم شد.
به گزارش جرس، اين وکيل دادگستری در پی تشکيل پرونده ای از سوی دادسرا که به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ارسال شده بود بدون حضور نامبرده و اعلام وقت دادرسی به صورت غيابی محاکمه و به پنج سال حبس تعزيری و تبعيد به شهرستان ايذه به اتهام اقدام عليه امنيت کشور


از طريق مصاحبه با رسانه های فارسی زبان خارج کشور و مطرح کردن پرونده سکينه محمدی آشتيانی در اين رسانه ها و هم چنين به يک سال حبس تعزيری به اتهام تبليغ عليه نظام محکوم شد.
هم چنين در خصوص اتهام تحصيل مال غير که توسط دادستان تهران در مصاحبه با رسانه ها به کلاهبرداری تعبير شده بود نيز به دليل فقدان در مرحله دادسرا قرار منع تعقيب صادر و حکم برائت صادر شد.
مصطفايی پس از آنکه روز دوم مرداد سال جاری برای ارائه توضيحاتی به دادستانی تهران احضار شده بود، ناپديد شد. او صدور حکم جلب و ممنوع الخروج شدن خود را به عنوان دلايل خروجش از ايران اعلام کرد.