به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، فروردین ۲۴، ۱۳۸۹

عبدالله مومنی به زندان بازگردانده شد
ادوارنیوز: عبدالله مومنی سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران(ادوار تحکیم وحدت) که در اواخر اسفندماه گذشته با قید وثیقه 800 میلیون تومانی به مرخصی آمده بود پیش از پایان مهلت قانونی مرخصی به زندان بازگردانده شد.
به گزارش ادوارنیوز مومنی صبح امروز به دادگاه انقلاب احضار و بدون طی تشریفات قانونی به زندان اوین بازگردانده شد.
گفتنی است عبدالله مومنی سخنگوی سازمان ادوار تحکیم وحدت در 31 خردادماه سال گذشته و به اتهامات واهی مرتبط با اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بازداشت و حدود نه ماه را در شرایط سخت زندان اوین و سلولهای انفرادی گذراند.
مومنی از سوی دادگاه انقلاب به 8 سال حبس تعزیری محکوم گردیده است.

چه ابتکار جالبی! کارتونستان:  نیک آهنگ کوثر
پذیرش نتیجه انتخابات


مصلحت نظام


    آسیه امینی
برای همه مادران عزادار کشورم

اشکهایم
خاک را می آشوبند
تا مگر لبخندی، صدایی، نغمه ای ، یا عطری از تو را
بازپس گیرند.
دیر و دور، اگر تو را در آغوش نگیرم
باکی نیست!
روزی آزادی را بر سینه ام سخت می فشارم
بر گونه اش بوسه ای می نشانم
دستش را می گیرم و
به او می گویم :
" بوی بچه ام را می دهی"
آسیه امینی، بهمن ماه /88