به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادی



پنجشنبه، اردیبهشت ۰۹، ۱۳۸۹

در آستانه روز جهانی کارگر

 پرونده سازی جديدی عليه منصور اسالو
فعالین حقوق بشر: از يکشنبه ۵ ارديبهشت ماه زندانی سياسی منصور اسالو رئيس سنديکای شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه با دست بند و پابند به شعبه ۶ بازپرسی دادگاه انقلاب کرج برده شد و پرونده جديدی عليه او گشوده شد. شاکيان آقای اسالو در اين پرونده علی حاج کاظم و علی محمدی رئيس و معاون زندان گوهردشت کرج می باشند . اتهامی که به آقای اسالو نسبت داده شده است ارتباط با معاندين نظام در زندان می باشد.
در ماههای اخير فشارهای روحی و جسمی و اذيت وآزارها عليه آقای اسالو بصورت غير قابل تصوری شدت يافته است. او بارها به سلولهای انفرادی بند ۱ معروف به سگدونی و بند ۵ منتقل شد . اسالو از ۲۳ اسفند ماه بطور ناگهانی و با دليل واهی از بند ۴ به بند ۵ معروف به بند متادون منتقل شد و او را در کنار زندانيان معتاد و خطرناک که مبتلا به بيماريهای واگير دار هستند قرار داده شد.
زندانی سياسی منصور اسالو از ناراحتی قلب،کمر درد و چشم رنج می برد ولی تاکنون از درمان جدی او خوداری کرده اند. اين ناراحتيها بقدری حاد می باشند که تا به حال پزشک قانونی ۳ بار بر عدم تحمل حبس او تاکيد کرده است ولی بازجوی وزارت اطلاعات که مسئول پرونده آقای اسالو می باشد از آزادی استعلاجی او خوداری می کند.

اعتصاب غذای یک روزه زندانيان سياسي در روز کارگر
هموطنان
از یازده اردیبهشت سال 88 تا یازده اردیبهشت 89 هزاران پیر و جوان و زن و مرد به ما در زندانهاي رژیم پیوستند. شکنجه شدند و به شهادت رسيدند و بهاي آزادیخواهي را با گوشت و پوست خود پرداختند. ما خاطره نداها و سهراب ها و کیانوش ها و جوادی فرها و روح الامینی ها و همه عزیزانی که در راه آزادی وطن جان باختند را گرامی میداریم .
ما زندانیان سیاسی اعلام می کنیم که در همبستگی با کارگران و معلمٌان محروم و جنبش آزاديخواهی مردم ایران در روز اول ماه مه روز جهانی کارگر دست به يک اعتصاب غذای يک روزه خواهیم زد. از همه هموطنان علی الخصوص معلمين , دانشجویان , کارمندان و کارگران دعوت میکنیم تا دست به دست هم داده و در این روز ندای آزادیخواهی خود را در هر کوی و برزن برافکنند . همبستگی وظیفه تاریخی ما در این روزهاي پر تلاطم و تضمین رهایی ما از ورطه جنگ و انهدام و فلاکتی است که اين دولت قصد بردن کشور به سوی آن را دارد.
با درود به روان پاک همه شهیدان راه آزادی
با سلام به کارگران و معلمٌان زحمتکشان میهن
زندانيان سیاسی ایران
بیانیه مشترک
کانون نویسندگان ایران در تبعید و انجمن قلم ایران در تبعید
اول ماه مه
پیکار کارگران در راه رهائی بشریت
گذشت بیش از یک قرن و دو دهه از خیزش کارگران آمریکا در سال ١٨٨٦ و ثبت شدن زادروز این نماد مبارزۀ پیکارگرانه در راه رهایی از ستم اجتماعی به نام «اول ماه مه»، نشانه قاطعی بر آزادی خواهی و کوشش برای بیرون رفتن از بندهای اسارت نیروهای سازنده تاریخ بشری ست.
اول ماه مه، در چشم جهان آزادی
خواه، نقطه درخشان و رهنمودی است که انسان را به رسیدن به آرمان دیرینه بشری برای ساختن دنیایی بدون درد و شکنجه و سانسور و زندان و اعدام و چپاول و بهره کشی امید می دهد و به حرکت وامیدارد.
رهایی، سخن گفتن در آرامش، بدون بیم از زندان و داغ و درفش، ساختن جهان بر مبنای نیاز انسان و رها شدن از هرگونه بند و زور، انگیزه اساسی کارگرانی بود که در اول ماه مه سال ١٨٨٦، در پی درسهای توده های رنج کشیده مردم برای آزادی به پا خاستند و تاریخ را ساختند.
کانون نویسندگان ایران در تبعید و انجمن قلم ایران در تبعید، طلوع سالگرد اول ماه مه را درود می گوید و به احترام جانهای ارزشمندی که در راه رها شدن بشریت از شر زیاده خواهی و ستم اجتماعی خاموش شدند سر احترام فرود می آورد.
امید و مبارزۀ مردم جهان و امید مردم ایران که به ویژه اکنون زیر شدیدترین خفقان و سرکوب رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی به پیکاری تازه رو آورده اند، همجنس و از دست همان آرمانهای پیکار کارگران اول ماه مه برای ساختن دنیائی بدون درد و شکنجه و سانسور و زندان و اعدام و چپاول و بهره کشی است.
گرامی باد پیکار در راه رهایی از هرگونه ستم اجتماعی و فردی.
پیروز باد پیکار برای بنای دنیائی بدون سانسور و زندان و شکنجه و کشتار.
کانون نویسندگان ایران در تبعید انجمن قلم ایران در تبعید
اول ماه مه ١٣٨٩

"همآهنگی ایرانیان برای اول ماه مه"
فراخوان تظاهرات روز اول ماه مه در پاریس
به دنبال گردهم آیی جمعی از فعالان ایرانی در پاریس، به منظور برگزاری تظاهرات اول ماه مه، کمیته ای تحت عنوان "همآهنگی ایرانیان برای اول ماه مه"، دربرگیرنده افق های فکری گوناگون، بوجود آمد.
همآهنگی ایرانیان برای اول ماه مه" برپایه اصول زیر شکل گرفت:
- همبستگی بین المللی کارگران
- دفاع از حقوق و مطالبات کارگران و مزد بگیران از جمله حق تشکل مستقل و افزایش دستمزد
- دفاع از مبارزات مردم ایران برای آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی
- آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی و فعالین تشکل های صنفی و مدنی ایران
"هماهنگی ایرانیان برای اول ماه مه" ازشرکت افراد ونیروهایی که در حول محورهای اعلام شده بالا مایل به مشارکت در راهپیمایی بوده وخواستار آوردن شعارهای مورد تاکید خود می باشند استقبال میکند.
لطفاً برای همآهنگی در این مورد با ما تماس بگیرید.
زمان: ساعت ۱۳ روز شنبه اول ماه مه
مکان: میدان جمهوری نبش بولوار ولتر
Place de la République l'angle du Boulevard VOLTAIRE
Métro République
http://premiermai-iran.blogspot.com/
coordination.iran@gmail.com