به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، فروردین ۲۲، ۱۳۸۹

    رامین کامران


تهمت های كهنه و بسته بندی نو


یك قرن تحولات سیاسی ایران مدرن از مشروطیت تا به امروز این امكان را برای مردم ایران فراهم آورده تا هر سه نوع نظام سیاسی دوران جدید را تجربه كنند. از میان این تجربیات سه چهرهٌ تاریخی شاخص بیرون آمده كه هر یك نماد یك نظام سیاسی شده. مصدق برای دمكراسی لیبرال، رضا شاه برای حكومت اتوریتر و خمینی برای حكومت توتالیتر مرتجع (توتالیتاریسم ترقیخواه در ایران چهرهٌ شاخص نداشته، فقط حزب داشته). در زمینهٌ نظام سیاسی بیش از این سه انتخابی نیست و گزینش هر كدام از این سه راه خواه ناخواه و مستقیم یا غیرمستقیم با ارج نهادن به یكی از این چهره ها همراه میگردد چون در عمل روش او را سرمشق می كند.
خمینی را چنان عفونت سیاسی گرفته كه فقط در سالگردهایش یادی از وی می كنند و حتی وراث سیاسیش هم اصراری در به رخ كشیدن این ارث ندارند. رضا شاه هم كه حتماً برای مردم طالب آزادی فرمانروای ایده آل نیست و اگر اسلامگرایان اصلاح طلب گاه با اشاره ای به وی دل سلطنت طلبان را خوش می كنند نه به خاطر حرمت به خود اوست و نه به خاطر قدردانی از كارهایش و نه به این جهت که می خواهند پیوند سنتی روحانیت و سلطنت را احیا کنند، به این دلیل است كه نوع استبدادش برنامهٌ فردای آنها شده.
در طرف مقابل می بینیم و می دانیم كه از این سه، چنان كه باید، فقط مصدق در چشم مردم اعتبار دارد و منطقی است كه هركس كه با دمكراسی (و نه با شخص او) دشمن است وی را آماج حمله قرار بدهد. مسئله هیچ تازگی ندارد، تقریباً تمامی حكومت هایی كه از روز سقوط حكومت مصدق تا به امروز در ایران روی كار آمده اند، به هر وسیله كه شده، در تخفیف وی كوشیده اند ولی این را نیز به تجربه دیده ایم كه هیچكدام نتیجه ای نگرفته اند، اعتبار وی روز به روز بیشتر شده و جایگاهش در ذهن و دل مردم محكم تر. این شاید بارزترین نمودار بزرگی تاریخی او باشد، همان آفتابی که گفته اند به گل نمی توان اندود.

روزنامه شرق منتشر شد

 از امروز روزنامه شرق که پیش از عید انتشار آزمایشی خود را شروع کرده رسما منتشر شد و بر روی کیوسک‌های مطبوعاتی قرار گرفت. به گزارش پایگاه خبری «پارلمان‌نیوز»، این روزنامه که مشی اصلاح‌طلبانه دارد در 16 صفحه و به قیمت پانصد تومان ارائه شد.

توپولوف رییس جمهور لهستان را هم کشت، تیتر یک امروز این روزنامه است.
 روزنامه شرق که پر تیراژ ترین روزنامه خصوصی ایران  بود در تاریخ ۲ شهریور ۱۳۸۲ با مدیرمسوولی رحمانیان منتشر شد.این روزنامه ۳ بار در دوران فعالیت خود توقیف شد.
فیض الله عرب سرخی به اوین بازگشت

نوروز: چه تلخ است که دخترت را در آغوش بگیری برای وداع. این همان ساجده است که تا دیروزدر چهره اش شادی موج می زد. امروز چه سخت پدر را در آغوش می کشد و وداع می گوید. ساجده سنش اجازه نمی دهد که از این وداع ها دیده باشد ولی مادرش مریم قدس، در پشت بغض خفته پنهانش چه لبخندی می زند.
او می داند که جرم همسرش آزادگی است. او می داند در این وانفسای دنیا فقط آزاد مردان را به حبس می برند. امروز اوین دیگر محبس نیست. منزل دوم یاران انقلاب است. گذاری است در تاریخ مبارزه و مجاهدتشان.
زمان قاضی عادلی است...این صحنه های چقدر آشناست برای آنان که سه دهه بعد از انقلاب را دیده اند. عرب سرخی به اوین می رود.
سهمش از بهار پنج روز بود... پرنده را به قفس می برند. با پرواز چه می کنند؟!


واگذاری پنج شرکت دیگر به نیروهای مسلح
به گزارش خبرگزاری مهر، براساس مصوبه هیئت وزیران دولت احمدی نژاد، بیست و سه درصد از سهام شرکت های پتروشیمی بوشهر ، چهل درصد از پتروشیمی پارس ، چهل و نه درصد از سهام پتروشیمی پردیس ، صد در صد سهام نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان به همراه چهل در صد از سهام دولت در شرکت مدیریت بهره برداری گیلان به نیروهای مسلح واگذار خواهد شد.
مدیر موسسه مطالعات جامعه مدنی در ژنو، در پاسخ به پرسش شهلا رستمی، در مورد این که مردم ایران در چه مرحله ای از واگذاری بخش های اقتصادی کشور به نهاد های نظامی-امنیتی قرا گرفته اند، می گوید: نگرانی از کمبود بودجه و تبعات تحریم احتمالی بیشتر، دولت ایران را بر آن داشته که بودجه عمومی نیروهای مسلح را تأمین کند. از سوی دیگر مقامات ایران منتظر بالا گرفتن سطح اعتراضات هستند و می خواهند شمار نیروهای مسلح و بسیجی را بالا ببرند.