به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، مهر ۱۱، ۱۳۸۹

        آیت الله سید علی محمد دستغیب:
آقایان بر مرکب دروغ سوار هستند،
 می گویند ایران کشور آزادی است
ادعای آزادی بیان، با فیلتر کردن
 سایت در تضاد است
به گزارش حدیث سرو، وی با اشاره به فیلتر شدن سایت خود، خطاب به مسؤولین مدعی آزادی در ایران گفت: "خلاصه این هم یک وضعی است که با حرف این افرادی که ادعای آزادی دارند در تضاد است. یعنی فیلترینگ را نمی‌شود با ادعای آزادی جمع کرد." آیت الله دستغیب تصریح کرد:
"این آقایان در آن طرف دنیا مدعی می‌شوند که ایران کشوری آزاد است و هر کسی می‌تواند حرف خودش را بزند و هیچ اتفاقی نمی‌افتد؟! درست است این افراد بر مرکب دروغ سوار هستند ولی ما که نمی‌توانیم همراه آنها بر این مرکب دروغی که درست کرده‌اند سوار شویم. خوب اگر به قول خودتان آزادی است که ما طبق معلوم خود صحبت کرده‌ایم و نزاعی هم با کسی نداریم؛ بلکه به دنبال این هستیم که واقعیات گفته شود و آن چیزی را که در قرآن و سنت آمده است، بیان شود."