به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، مهر ۰۹، ۱۳۸۹

   طنز های اصغر آقا
احمدي نژاد به مشائي
اسي جون. اين آمريکايي ها انگار وضع اقتصاديشون خيلي خرابه. هروقت منو مي بينن هرچي صندلي دارن ميارن ميچينن جلوي من بلکه يکيشو بخرم!
احمدي نژاد: حکم سنگسار سکينه را ميرحسين موسوي صادر کرده!
پرزيدنت محمود احمدي نژاد براي تکذيب حکم سنگسار سکينه آشتياني در رأس هيئتي وارد نيويورک شد. وي در سخنراني خود در مجمع عمومي سازمان ملل که با کف زدن هاي شديد آقاي متکي همراه بود گفت:
«دولت ما بهيچوجه حکم سنگسار براي اين خانم محترم صادر نکرده و اينها شايعاتي است که دشمنان ما براي تضعيف دولت درست ميکنند.» وي افزود: «البته يکي از سران فتنه که نام نميبرم به اتفاق همسرش حکمي براي سنگسار اين بانو صادر کرده بود که دولت ما به شدت با آن برخورد کرد.» احمدي نژاد گفت: «يکي ديگر از سران فتنه به خاطر بدنام کردن دولت شروع به سنگسار اين زن کرد که خوشبختانه نيروهاي بسيج و اراذل و اوباش ما اين سنگها را به جانب خودش و در و پنجره اش برگرداندند.»
پرزيدنت احمدي نژاد قول داد که به زودي سران فتنه به جرم صدور حکم اعدام سکينه آشتياني محاکمه و اعدام شوند.
دفتر موسوي و کروبي اعلام کردند که احمدي نژاد دروغ ميگويد و آنها اخيراً حکم سنگساري صادر نکرده اند.

از دوستي شنيدم که همين معدود حاضران جلسه هم در طول سخنراني آقاي احمدي نژاد سالن را ترک کرده اند بطوريکه سرايدار کاخ سازمان ملل آمده وسط سخنراني، کليد را به ايشان داده و گفته خودت موقع رفتن در را قفل کن. کليد را هم از شکاف صندوق پست بينداز داخل!
دیالوگ سال

رئیس قوه ی قضاییه: رئیس جمهور باید مودب و فاخر حرف بزند.
رئیس جمهور: کسی که به ما نریده بود کلاغ کون دریده بود!