به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، مهر ۰۹، ۱۳۸۹

          بانو شکیلا
ارثیه های عاطفی
در این دیار خسته کُش / دیگر بریده نفسم
هر چه تلاش می کنم / به آرامش نمی رسم
در این دیار خسته کش / وجود من بیهوده شد
ارثیه های عاطفی / اینجا از من ربوده شد