به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، مهر ۱۸، ۱۳۸۹

    ایمیل دریافتی
خیلی هم خوش میگذره!


يه روز یه ترکه، اسمش ستار خان بود، شاید هم باقر خان... ؛
خیلی شجاع بود، خیلی نترس... ؛
یکه و تنها از پس ارتش حکومت مرکزی براومد!
جونش رو گذاشت کف دستش و سردار ملی و سرباز راه مشروطیت و آزادی شد،
فداکاری کرد، برای ایران، برای من و تو... ،
برای اینکه ما یه روزی تو این مملکت آزاد زندگی کنیم...


یه روز یه رشتیه - اتفاقاً آخوند هم بود... ! -
اسمش میرزا کوچک خان بود، میرزا کوچک خان جنگلی؛
برای مهار کردن گاو وحشی قدرت مطلقه تلاش کرد،
برای اینکه کسی تو این مملکت ادعای خدایی نکنه؛
اونقدر جنگید تا جونش رو فدا کرد...


یه روز یه لره، به اسم دکتر شاپور بختیار؛
جونش رو برای عقایدش از دست داد،
با او نا مهربانی کردیم، تا اینکه در مأمن و آسایشگاه دور از وطن، سرش رو بریدند...


یه روز ما همه با هم بودیم...،
ترک و رشتی و لر و اصفهانی و ...!
تا اینکه یه عده رمز دوستی ما رو کشف کردند
و قفل دوستی ما رو شکستند...؛

حالا دیگه ما برای هم جوک می سازیم،
به همدیگه می خندیم،
و اینجوری شادیم.. ؛

خیلی خوش می گذره...!