به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، مهر ۱۰، ۱۳۸۹

بازداشت اعضای ارشد نهضت آزادی ایران  
ادوار نیوز: دکتر ابراهیم یزدی، دبیر کل، مهندس هاشم صباغیان از اعضای شورای مرکزی ، دکتر سید علی اصغر غروی مسئول شاخه اصفهان، دکتر غفار فرزدی مسئول شاخه آذربایجان، احد رضایی مسئول شاخه زنجان، ورپایی و مصلحی از اعضای شاخه اصفهان نهضت آزادی امروز بعد از ظهر در شهر اصفهان بازداشت شدند.بنا بر گزارش های دریافتی اعضای ارشد نهضت آزادی ایران جهت شرکت در مراسم ختمی به شهر اصفهان سفر کرده بودند و پس از آن قصد شرکت در نماز جمعه دکتر غروی داشتند که توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند.
 پیش از این نیز، 12 مرداد ماه، ماموران وزارت اطلاعات به محل برگزاری نماز جمعه دکتر سید علی اصغر غروی، از اعضاء نهضت آزادی ایران در اصفهان یورش بردند و آقای عباس مصلحی خطیب جمعه و عضو نهضت آزادی ایران را بازداشت نمودند. از محل نگهداری اعضای نهضت آزادی ایران خبری در دست نیست.