به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، مهر ۱۸، ۱۳۸۹

         بیانیه جبهه ملی ایران ــ تهران
نسرین ستوده و محمد اولیایی فر را آزاد کنید!

  
حقوقدانانی که از حقوق بشری و شهروندی دفاع می کنند، از باشرفترین و با وجدان ترین انسانها هستند؛ و در ایران که این انسانهای شریف چنین کار انسان دوستانه ای را رایگان انجام می دهند، از خود گذشته و ستایش انگیز هستند.
در جمهوری اسلامی که حاکمیت هیچ احترامی برای این پیشه معتبر ندارد و حتا به قانونهایی که خود وضع می کند بی اعتناست، با کمال گستاخی مدافعان حقوق بشر را تهدید می کند، به بند می کشد و به شکنجه های روحی و جسمی دچار می سازد، دفاع از حقوق بشر شجاعت بسیار می طلبد.
در جمهوری اسلامی انسانها بی ارزشند، و فقط یکسونگری و منافع شخصی در چارچوب حفظ قدرت دارای ارزش است. حقوقدانانی که از شهروندان معترض به این ارزشهای ناپسند و غیرقانونی دفاع می کنند، به بازداشت ها و زندان کردن های غیرقانونی معترض هستند، نسبت به پایمال کردن قانون اساسی ایراد می گیرند، خود تحت ستم و تعرض و خشونت قرار گرفته تهدید می شوند، به زندان می افتند، و حقوق قانونی، صنفی و شهروندیشان پایمال می شود.
جبهه ملی ایران، ضمن محکوم کردن روند غیرقانونی و غیرانسانی برخورد با مخالفان و معترضان، این گونه برخورد با وکیلان مدافع را تقبیح می کند و از قوه قضائیه می خواهد که هر چه زودتر از وکیلان مدافع در بند، محمد اولیایی فر، هموند سازمان حقوقدانان جبهه ملی ایران، و نسرین ستوده، فعال و مدافع حقوق بشری، بی قید و شرط رفع بازداشت شود.
جبهه ملی ایران
تهران - 17 شهریور 1389