به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، مهر ۱۱، ۱۳۸۹

 ابراهيم يزدی و هاشم صباغيان به تهران منتقل شدند
پس از گذشت دو روز از بازداشت رهبران و اعضای نهضت آزادی ايران، اسامی آن‌ها در خبرگزاری رسمی ايران انتشار يافت. ابراهيم يزدی، دبيرکل و هاشم صباغيان عضو شورای مرکزی اين حزب به تهران منتقل شدند.
در آخرين ساعت‌های شب گذشته، خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران (ايرنا)، طی خبر کوتاهی به‌نقل از «يک مقام آگاه» اسامی هشت عضو بازداشت‌شده نهضت آزادی را منتشر کرد.
بر اساس سخنان اين «مقام آگاه در اصفهان» افراد دستگيرشده، ابراهيم يزدی (تهران)، هاشم صباغيان (تهران)، علی‌اصغر غروی (اصفهان)، وحيد حقيقی (اصفهان)، عباس‌علی مصلحی (اصفهان)، احمد ميرمحمد رضايی (زنجان)، رسول ورپائی (نائين) و غفار فرزدی (تبريز)، می‌باشند.
خبرگزاری ايرنا که جرم اعضای نهضت آزادی را «شرکت در نماز جمعه محفلی و غير قانونی علی‌اصغر غروی» اعلام کرده، افزوده است که ابراهيم يزدی، «قصد داشت تا يک جلسه خصوصی با ساير اعضای نهضت آزادی نيز برگزار کند.»
«ايرنا» نوشته است ابراهيم يزدی به‌طور موقت از زندان آزاد شده بود و «بدون هماهنگی» به اصفهان سفر کرده است.