به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، مهر ۱۸، ۱۳۸۹

بزرگترین پروژه راه سازی ایران  
به سپاه پاسداران واگذار شد
دولت ایران ساخت بزرگراه قم به مشهد را به شرکت تهران گسترش وابسته به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران واگذار کرده است.
این بزرگراه که «حرم تا حرم» نام دارد یک هزار و صد کیلومتر طول دارد و حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری گفته که هزینه این طرح بین ۱۳ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
در مراسم کلنگ زنی این بزرگراه که قم را به تهران و تهران را به مشهد متصل می کند روز شنبه ۱۷ مهر (۹ اکتبر) محمود احمدی نژاد با بیان این که بزرگراه حرم تا حرم بزرگترین پروژه در تاریخ کشور و منطقه است گفت: "پیش از این چشم ما به دست چند شرکت خارجی و پول چند بانک غربی بود که آنها با منت زیاد، سرمایه گذاری می کردند و هر روز هم به یک بهانه کار را متوقف می کردند."
قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء، پس از آغاز دولت محمود احمدی نژاد، فعالیت های خود را در حوزه های مختلف گسترش داده و توانسته پروژه های بسیاری را با کمک دولت ایران در دست بگیرد.
در یکی از آخرین قراردادهایی که وزارت نفت طی آن ۲۱ میلیارد دلار پروژه میدان گاز را به شرکت های داخلی واگذار کرد، سهم عمده به شرکت خاتم الانبیا رسید.