به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، مهر ۱۳، ۱۳۸۹

مسدود شدن سایت اینترنتی دو مرجع شیعه
در پی مسدود شدن سایت های مربوط به دفاتر دوتن ازروحانیون سرشناس منتقد دولت در ایران، مسئولین دفاتر آیت الله "صانعی" و "بیات زنجانی" به این اقدام نهاد های امنیتی واکنش نشان دادند.
دفترآیت الله بیات زنجانی در بیانیه ای در این مورد با اشاره به مقامات دولتی گفته شده است "روزی خواهد رسید که فریاد متضرعانه آنان در پیشگان عدل الهی بلند شود و دادگستری ابدی به حسابشان رسیدگی کند". بیانیه می افزاید: "درکمال شگفتی شاهدیم که از روزگذشته، پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی دفترحضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی مسدود شده و دسترسی کاربران ایرانی به این سایت قطع شده است.
دفتر آیت الله "یوسف صانعی" با انتشاراطلاعیه ای، ضمن تاکید بر ادامه فعالیت سایت با وجود محدودیت ها و فیلتر شدن، ایجاد محدویت در اطلاع رسانی این پایگاه و سایررسانه های مکتوب و اینترنتی را معیارو محک مناسبی در جهت سنجش آزادی بیان دانست. دفتر آیت الله صانعی تاکید می کند که "دفترآیت الله صانعی طبق نظر ایشان همچنان به فعالیت های شرعی خود درهمه ابعاد عبادی، سیاسی، مبارزه فرهنگی با ظلم و ظالمان و آگاهی دادن جامعه به عواقب تضییع حقوق مردم تا رسیدن همگان به قسط و حقوقشان ادامه می دهد".