به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، مهر ۱۵، ۱۳۸۹

طعنه افتخاري به شجريان:

كسي حق ندارد بگويد اثر من از رسانه ملي پخش نشود
آفتاب: عليرضا افتخاري ضمن تكذيب خروجش از كشور، عنوان كرد من با اين انقلاب و مردم "عليرضا افتخاري"
شدم و هرگز به آنها پشت نخواهم كرد. وي تاكيد كرد كه كسي حق ندارد بگويد اثر من از رسانه ملي پخش نشود.
به گزارش روزنامه‌وطن امروز عليرضا افتخاري با تكذيب شايعه خروجش از ايران، گفت: «تمام وجود و زندگي‌ام مال مردم است و هرگز اين گوهر ارزشمند را با چيز ديگري عوض نمي‌كنم. كساني كه هر روز اخبار كذبي درباره من و خروجم از كشور منتشر مي‌كنند يا حسودند يا به اجانب تعلق خاطر دارند.»
وي عنوان كرد كه اگر قرار بود وطنم را ترك كنم، چرا در شرايط فعلي اين كار را كنم؟ اكنون به واسطه اين انقلاب، لطف مردم و عنايت خداوند، به چنين جايگاهي رسيده‌ام و هرگز اين توفيق الهي را با چيز ديگري عوض نمي‌كنم.
افتخاري معتقد است هنرمند هرچه دارد از مردم است و نبايد وقتي به شهرتي رسيد فراموش كند كه از كجا به اينجا رسيده و خاستگاهش كجاست.
وي گفت: «كسي حق ندارد بگويد اثر من از رسانه ملي پخش نشود. اگر كسي مايل به پخش اثرش نيست، خودش در يكي از شبكه‌هاي تلويزيون رو در رو به مردم بگويد كه دوست ندارد اثرش را مردم بشنوند.»
وي تصريح كرد البته اين يك شرط هم دارد و اينكه مدعي، آن چه در اين 30 سال به واسطه انقلاب و مردم به دست آورده، به آنها پس دهد. گفتني است كه چندي پيش افتخاري با ارسال يادداشتي براي برخي از سايت‌هاي خبري ضمن انتقاد از برخي رفتارهاي نسبت به او گفته بود كه ممكن است كه به فرانسه برود.