به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، اسفند ۲۱، ۱۳۸۸
ایران یکی از "دشمنان اینترنت"
در سال ۲۰۱۰


بی بی سی : سازمان گزارشگران بدون مرز طی گزارشی اعلام کرد حکومتهای "مستبد" سانسور اینترنتی را تشدید کرده و دگراندیشان بیشتری را به زندان انداخته اند. در این گزارش که روز جمعه منتشر شد آمده است "دشمنان اینترنت" همچون ایران، چین، ترکمنستان و ویتنام تلاش های فزاینده ای برای سانسور اینترنتی و مقابله با ارتباطات مجازی دگراندیشان کرده اند. اما کشورهای دیگری نظیر ترکیه و روسیه که محدودیتهایی برای سایت های اینترنتی برخی گروه ها ایجاد کرده اند به فهرست کشورهای "تحت نظارت" اضافه شده اند.