به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، اسفند ۱۹، ۱۳۸۸

اطلاعیه مطبوعاتی

دستور مسدود کردن وبلاگ احترام آزادی

در ادامه سیاست سرکوب رسانه های آزاد در ایران وبلاگ احترام آزادی از روز شنبه پانزدهم اسفندماه به دستور کار گروه تعیین مصادیق (کمیته فیلترینگ) جمهوری اسلامی ایران مسدود شده است.بنا به گزارش بلاگفا، احترام آزادی در لیستی که کمیته فیلترینگ در تاریخ بالا به بلاگفا ارسال داشته بود وجود داشته است. علت مسدودسازی وبلاگ احترام آزادی به بلاگفا اطلاع داده نمی شود.وبلاگ احترام آزادی اقدامات کمیته فیلترینگ در ایجاد محدودیت بیشتر برای دسترسی هموطنان به اطلاعات در اینترنت را محکوم می نماید.مدیر وبلاگ احترام آزادی، دکتر پرویز داورپناه دوشنبه هفدهم اسفند ماه ۱۳۸۸
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسدود کردن «وبلاگ احترام آزادی»
را شديدأ محکوم می نمائيم

سازمان سوسياليست های ايران مسدود کردن «وبلاگ احترام آزادی» را شديدأ محکوم می نمايد و بر لغو کامل محدوديت ها ئی که مقامات جمهوری اسلامی از طريق سانسور و لغو امتياز برای نشريات و يا فيلترينگ و مسدود کردن وبلاگ ها و سايت های اينترنتی بوجود آورده اند، تاکيد دارد. ما سوسياليست های مصدقی همچنين از خواست آزادی کامل رسانه های خبری در امر خبررسانی و تفسير و اظهار نظر درباره رويدادهای سياسی ـ اجتماعی و عملکرد احزاب، فعالين و کوشندگان سياسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی و هيئت حاکمه بعنوان رکن چهارم مردم سالاری ، پشتيبانی می نمائيم . سازمان ما همچنين آزادی تمام روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان و فعالين سياسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی دربند را خواستاراست.
هيئت اجرائی سازمان سوسياليست های ايران ـسه‌شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸۸ ـ ۹ مارس ۲۰۱۰