به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، اسفند ۲۵، ۱۳۸۸

     مینا اسدی


صدای گریه میاد

با صدای هوتن داروگر، شعر مینا اسدی، اینجا بشنوید 


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قطعنامۀ نوروزی مجلس نمایندگان آمریکا

مجلس نمایندگان آمریکا در روز دوشنبه قطعنامه ای را به اتفاق آرا به تصویب رساند که در آن ضمن آرزوی یک نوروز شاد برای همۀ ایرانیان، از خدمات آمریکائیان ایرانی تبار در آن کشور تجلیل شده است.
مجلس نمایندگان آمریکا در این قطعنامه برای کلیۀ ایرانیان و آمریکائیان ایرانی تبار یک "سال جدید سرشار از نیکبختی و رفاه" آرزو کرده است.
مجلس نمایندگان آمریکا در این قطعنامه پس از تجلیل از کورش کبیر، بنیانگذاز امپراطوری ایران، از لغو برده داری به وسیلۀ کورش و احترام به آزادی ادیان در دوران او در سدۀ ششم پیش از میلاد مسیح تجلیل کرده است.
تجلیل و ستایش ازموفقیت های میلیون ها آمریکائی ایرانی تبار در سراسر آمریکا به ویژه در در ایالت کالیفرنیا از دیگر نکات این قطعنامه است.
در این قطعنامه که با رأی موافق ٣٨٤ تن از نمایندگان به تصویب رسید در مورد نوروز گفته شده است که این جشن باستانی سده های متمادی اختلافات مذهبی و رقابت های سیاسی را پشت سر گذاشته و هم اکنون نیز مردمی با ریشه های مذهبی و قومی گوناگون آن را جشن می گیرند.