به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، فروردین ۰۱، ۱۳۸۹

                             بهاران خجسته باد

احترام آزادی فرارسیدن سال نو
 را به هموطنان گرامی
تبریک می گوید
 و
 برای همگان،
ایرانی آزاد و مستقل
  آرزو می‌کند در شهر ما سزای پریدن تفنگ نیست  بی حرمتی به ساحت خوبان قشنگ نیست /  باور کنید که پاسخ آیینه سنگ نیست
 سوگند می برم به مرام پرندگان / در شهر ما سزای پریدن ...تفنگ نیست
 در کارگاه رنگرزان دیار ما / رنگی برای پوشش آثار ننگ نیست
 دارد بهار می گذرد با شتاب عمر / فکری کنید فرصت پلکی درنگ نیست
 تنها یک نفر به قله تاریخ می رسد / هر مرد پا شکسته که تیمور لنگ نیست


تقدیم به یک عکس

سیر هست،
سرکه هست،
سیب هست،
سمنو را خودش پخته.
سماق و سنجد و سبزه را هم دارم می‌بینم.
اما
تو نیستی امسال
یک سین کم است
می‌بینی پسر؟

از امسال

برای همیشه

سفره‌ی مادرت

سهراب ندارد…

(برگرفته از گاه نویسی های یک ذهن ِ آشفته)آی بیا که نوروزه، دنیا دو روزه