به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، اسفند ۲۱، ۱۳۸۸

تعرض لباس شخصی‌ها به مجلس درویشان

احترام آزادی: در شب جمعه ۲۰ اسفند ۱۳۸۸ تعداد چهارنفر از بسيجيان با لباس شخصي اقدام به تعرض به مجلس درويشان گنابادي در بندر گناوه نموده و با عكسبرداري از دراويش و ايجاد اختلال نظم و سكوت مجلس آنها را برهم زدند. اين مجلس علاوه بر مراسم هفتگي دراويش مصادف با شب سالگرد شهادت قطب دراويش حاج ملا سلطانمحمد گنابادي در بيش از يك قرن پيش بوده كه مورد احترام خاص دراويش مي باشد اين اقدام كه از مصاديق زیر پا گذاشتن حریم خصوصی و اهانت به افراد تلقي ميشود منجر به برخورد دراويش با آنها شد و ضمن برخورد با آنها دستگاهاي فيلمبرداري و موبايل آنها را گرفته و آنها را از مجلس خود بيرون كردند.براساس دستور محرمانه امنيتي براي بازداري جوانان از مداخله در امور سياسي مقامات شهرستانهايي كه افراد آنجا از حكومت فرمانبرداري ندارند ملزم شده‌اند تا اقدامات كافي براي اشاعة مواد مخدر در شهرستان مربوطه بعمل آورند. تحت فشار گذاشتن دراويش در اغلب مناطق مرزهاي جنوبي كشور در راستاي اين سياست ميباشد. تعرض به مجلس درويشي بندرگناوه درست در شب سالگرد قطب دراويش گنابادي حاج ملا سلطانمحمد گنابادي اتفاق افتاد كه قريب به ۱۳۰ سال پيش اولين فتواي حرمت استعمال ترياك و مواد مخدر را داده بود.