به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، دی ۱۸، ۱۳۹۱

در پستخانه هپلی 51
مقلدان سکولار
گمشده پیدا شد


جواد نادم که سی سال پیش از خانه خارج شده بود و تا کنون علیرغم اعلانات متعدد در جراید کثیرالانتشار هیچ خبری از وی به دست نیامده بود ناگهان به خانه بازگشته ولی خانواده ی وی از نگرانی به در نیامده است. نامبرده که به هیات درویشی درآمده مدعی است که این مدت در گوشه ای زیج نشسته بوده و برای آزادی ایران چاره اندیشی می کرده و از هنگامی که به خانه برگشته سخنان عجیب و غریب بر زبان می آورد. وی مدعی است که مرشدی به نام آتقی به خوابش آمده و راه نجات را به وی نشان داده و قرار است به بارگاه شهریار واهی برود و با وی لشکری گرد آورد و ایران را آزاد کند.   ادامه مطلب