به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، بهمن ۰۹، ۱۳۹۱

وزير اقتصاد ژاپن خطاب به سالخوردگان كشور:
لطفا زودتر بميريد
دولت جديد ژاپن كه تنها يك ماه از عمرش مي‌گذرد، اعتقاد دارد كه سالخوردگان هزينه‌هايي غير‌ضروري را بر اقتصاد كشور تحميل مي‌كنند.
توري آسو، وزير اقتصاد اين كشور، علنا اعلام كرد كه بايد اجازه‌داد تا سالخوردگان «بشتابند و زودتر بميرند» تا فشار‌هاي اقتصادي ناشي از هزينه‌هاي دارو و درمان آنان از دوش دولت برداشته شود.
  او گفت: «اگر وقتي كه دل‌تان مي‌خواهد بميريد، مجبورتان كنند كه زنده بمانيد، درهاي آسمان به روي شما بسته خواهد شد. اين معضل حل نخواهد شد مگر آنكه بگذاريد سالخوردگان زودتر بميرند.»
 اين گفته‌هاي آقاي آسو در ژاپن نوعي توهين تلقي مي‌شود، چرا كه تقريبا 128 ميليون نفر از جمعيت اين كشور بيش از 60 سال سن دارند. انتظار مي‌رود كه اين جمعيت در نيم قرن آينده به 40 درصد از كل جمعيت فزوني يابند.
آسو البته از گفته‌هايش پشيمان نيست، چرا كه در واكنش به اعتراض‌ها تاكيد كرده «چيزي را به زبان آوردم كه شخصا به آن اعتقاد دارم... البته مهم است كه آدم بتواند ساليان آخر عمرش را در آرامش سپري كند.
چرا من بايد ماليات بدهم تا آدم‌هاي ديگر بخورند و بنوشند و استراحت كنند و هيچ كاري انجام ندهند؟ من هر روز بيشتر و بيشتر كار مي‌كنم، اما هر روز بيشتر و بيشتر بايد ماليات بدهم.»
اعتماد