به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، دی ۱۶، ۱۳۹۱

یاد ونام تختی گرامی باد

هفدهم دیماه سالروز درگذشت جهان پهلوان، غلامرضاتختی را گرامی میداریم.

تختی علاوه براینکه بارها با ایستادن بر روی سکوی قهرمانی جهان برای میهن خود افتخارآفرین شد، با حمایت ازنهضت ملی ایران وپیروی از مصدق بزرگ، جایگاه ویژه ای را نزد ملت ایران کسب نمود.

شادروان غلامرضاتختی درکنگره سال 1341 به عضویت شورای مرکزی جبهه ملی ایران انتخاب شد.

اوهمچنین سال ها مسئول سازمان ورزشکاران جبهه ملی بود.
 
یادش گرامی ونامش پرفروغ باد.
هیئت رئیسه شورای مرکزی ، هیئت رهبری وهیئت اجرائیه جبهه ملی ایران
ادیب برومند – دکترلقا اردلان – بانوفرشیدافشار – مهندس عباس امیرانتظام – دکترهرمیداس باوند دکترعلی رشیدی – حسین شاه حسینی – مهندس حسین عزت زاده – سرلشگربازنشسته ناصرفربد – اصغر فنی پور – منوچهرملک قاسمی – دکترمهدی مویدزاده – دکترحسین موسویان.