به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، بهمن ۱۲، ۱۳۹۱

لاک ناخن اسلامی هم آمد!
به گزارش روزگارنو، زنان مسلمان با یک مشکل روبرو بودندن، آنان باید بین لاک ناخن و نماز یکی را انتخاب می کردند؛ اما شرکتی لهستانی در آمریکا دست به ابتکار جالبی زده است: لاک ناخن اسلامی!

بنا بر این گزارش، آب به راحتی از این لاک ناخن عبور می کند و زنان مسلمان دیگر مجبور نیستند ناخن های خود را برای وضو، تمیز کنند. در واقع این شرکت لهستانی، یک مشکل را به فرصت تبدیل کرده است.

پیش از این هم یک شرکت چینی اقدام به تولید یک نوع لاک ناخن کرده بود که به آسانی پاک می شود و برای پاک کردن آن نیازی به ماده شیمیایی "آستون" نیست.


شرکت چینی تولید کننده لاک ناخن جدید، آن را "اسلامی" خوانده چرا که زنان مسلمانان هنگام وضو گرفتن می توانند این لاک را به آسانی از روی ناخن خود پاک کنند.