به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، خرداد ۲۹، ۱۳۹۷

تظاهرات بزرگ کفاشان خیابان سپهسالار تهران با شعار نه به گرانی (فیلم)

شعار «دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست» از دیگر شعارهای معترضان بود.
مردم و بازاریان تهران، پیش از ظهر دوشنبه ۲۸ خرداد، در خیابان سپهسالار در مرکز تهران تظاهرات کردند. در این تظاهرات شعارهایی علیه گرانی و وضعیت بد اقتصادی مانند «مرگ بر گرانی» سر داده شد.

شعار «دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست» از دیگر شعارهای معترضان بود.
به نظر می‌آید با ادامه بی‌کفایتی جمهوری اسلامی در مدیریت کشور، اعتراضات مردم و اقشار مختلف، ابعاد بیشتری به خود می‌گیرد.